Aller au contenu principal

Wettelijke bepalingen

Gepubliceerd op 16/04/2012

INFORMATIE UITGEVER

De website www.4ecluses.com wordt uitgegeven door de vereniging ARTS SCÉNIQUES ROCKS
BP 93128
59377 Duinkerke Cedex 1
Tel.: 03.28.63.82.40
Fax: 03.28.63.82.07
Ons contacteren

UITVOERING

Agentschap SUPERSONIKS
15, place Gaston Paillhou
37000 TOURS
www.supersoniks.com
Tel.: +33 2 47 68 93 25

TICKETINGSYSTEEM

"De Ticketing door Supersoniks"
www.la-billetterie.net

OVERNACHTING

GANDI S.A.S
63-65 boulevard Massena in Parijs
75013 PARIJS
www.gandi.net

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Conform de wet op het Intellectueel Eigendom en meer in het algemeen alle overeenkomsten met bepalingen betreffende het auteursrecht, is de gedeeltelijke of volledige reproductie van teksten, afbeeldingen of illustraties die niet expliciet bedoeld zijn om gedownload te worden door de bezoekers, verboden zonder voorafgaande toelating van de uitgever of elke rechthebbende.

PERSOONLIJKE GEGEVENS / GEGEVENS INGEVOERD DOOR DE GEBRUIKER

Tijdens uw bezoek aan de website www.4ecluses.com kan u gevraagd worden om persoonlijke gegevens in te vullen (naam, voornaam, e-mail, enz.). De gegevens die we van u krijgen worden opgenomen in de bestanden van Les 4Ecluses en dienen enkel om de antwoorden op de vraag naar informatie die u stelde. Onder voorbehoud van de geldende wettelijke bepalingen, en in het bijzonder van de Wet "Informatica en Vrijheden", gewijzigd door de wet van 6 augustus 2004. Conform artikel 39 van de Wet "Informatica en Vrijheden" nr. 78-17 van 6 januari 1978, beschikt u over een recht op toegang en rechtzetting van de u betreffende gegevens door te schrijven naar Les 4Ecluses. Contacteer ons

HYPERLINKS

De website www.4ecluses.com kan hyperlinks bevatten die naar andere websites leiden die volledig losstaan van de website van www.4ecluses.com. De vereniging Arts Scéniques Rocks veronderstelt noch garandeert dat de informatie achter dergelijke hyperlinks of op enige andere website correct, volledig of waarheidsgetrouw is. Daarom gebeurt elke toegang tot een andere website, gekoppeld aan de website www.4ecluses.com, volledig op eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker.

VERANTWOORDELIJKHEDEN

Het gebruik van de gegevens op deze website valt enkel onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Alle bronnen op deze website, afbeeldingen en illustraties (schema's, tekeningen, plannen, foto's en digitale animatie) wordt enkel strikt informatief gecommuniceerd en zijn in geen geval de verantwoordelijkheid van de uitgever.

Ondanks de wens van de uitgever om de zo juist mogelijke informatie te verschaffen en een regelmatige update van de website te garanderen, is deze immers niet verantwoordelijk voor onduidelijkheden, onjuistheden, fouten of mogelijke vergetelheden betreffende informatie op de website, noch voor de resultaten die verkregen worden door het gebruik van de informatie die gegeven wordt via deze communicatiedrager.

UITOEFENING VAN HET TOEGANGSRECHT

Conform artikel 34 van de wet "Informatica en Vrijheden" beschikt u over een recht op toegang, wijziging, rechtzetting en verwijdering van de u betreffende gegevens. Om dit toegangsrecht te laten gelden, richt u zich tot de uitgever.

Voor meer informatie over de wet "Informatica en Vrijheden" kunt u de website van het CNIL raadplegen.

Delen