Aller au contenu principal

De vereniging

Gepubliceerd op 22/05/2017

De vereniging Arts scéniques rocks bestaat sinds 1989 en ze beheert de concertzaal Les 4Ecluses sinds 1994.

ONZE ENGAGEMENTEN

De vereniging Arts Scéniques Rocks sluit zich aan bij de principes van de Unesco en ze staat achter de vrije artistieke keuze van mensen, ze verdedigt de vrijheid van creatie en artistieke uitdrukking, en dit met respect voor eenieders waardigheid. Arts Scéniques Rocks moedigt originaliteit aan, stimuleert de ontdekking en steunt artiesten en professionals binnen de muziek die hun ethiek duidelijk laten zien. Aan de hand van dit project bevestigt de vereniging de fundamenten van de sociale en solidaire economie: privéstatus, zonder winstoogmerk, de mens primeert op het kapitaal, een volwaardige economische sector die actief is op de markt, maar die zijn eigen principes volgt met een expliciet doel ten dienste van de collectiviteit (algemeen belang en sociaal nut). De vereniging past een democratisch besluitvormingsproces toe (één persoon, één stem), ze heeft een beheersautonomie en een territoriale of sectorale verankering.

De vereniging sluit dus ook aan bij een proces van duurzame ontwikkeling, met respect voor de goede praktijken wat mensenrechten, arbeids- en milieurechten betreft. De doelstelling is de risico's voor gezondheid en veiligheid te beperken, de sociale innovatie te promoten, de energie en de natuurlijke hulpbronnen te beschermen, de belanghebbende partijen van de vereniging in het kader van de ecologische vraagstukken sensibiliseren en ze mobiliseren voor innovatieve praktijken.

DE WERKING VAN DE VERENIGING

Het Bureau

Het Bureau bestaat uit vier leden die verkozen werden door de Raad van Bestuur, en het wordt voorgezeten door Pascal Matthys, die de vereniging van rechtswege vertegenwoordigt.

De leden van het Bureau:
Pascal Matthys, Voorzitter
Géry Champagne, Vice-Voorzitter
Thomas Ryckewaert, Penningmeester

De Raad van Bestuur

De RvB bestaat momenteel uit 21 leden en komt minstens vier keer per jaar samen.

Het team van Les 4Ecluses: de werknemers van de vereniging

Het team van Les 4Ecluses bestaat uit 11 mensen.

De vrijwilligers

Een dertigtal vrijwilligers werkt elk jaar mee aan de activiteiten die georganiseerd worden door Les 4Ecluses.

SLUIT U AAN BIJ DE VERENIGING!

Wie zich aansluit bij de vereniging Arts Scéniques Rocks kan concreet deelnemen aan het verenigingsleven: stemmen tijdens de jaarlijkse algemene vergadering en zich, eventueel, kandidaat stellen voor de raad van bestuur van de vereniging. Het bedrag voor de aansluiting is € 5.

Vrijwilliger worden, ...

Wenst u actief mee te werken aan de IN en OFF van de zaal, wilt u kennismaken met de werking van Les 4Ecluses, tijdens de concerten helpen in de bar, op het podium, bij het onthaal van de artietsen, het publiek of wilt u graag uw verborgen talenten (fotografie, decoratie, ...) ten dienste stellen?

Aarzel niet langer! Les 4Ecluses is het hele jaar door op zoek naar vrijwilligers. De enige voorwaarde is dat u gemotiveerd moet zijn.

Voor meer informatie kunt u terecht bij het team of contacteert u Angélique.

Delen