Aller au contenu principal

DEMO wordt beheerd volgens de principes van de duurzame ontwikkeling, op een participatieve en grensoverschrijdende manier.

Culturele structuren, projectdragers: sluit u aan bij de kring van DEMO!

Werk mee aan de denkpistes en de acties van deze unieke en veelzijdige benadering, profiteer van de DEMO-experimenten en integreer de duurzame ontwikkeling in uw projecten: info@demo-europe.eu

Het Europees project DEMO

Samen zorgen we voor een nieuwe en vernieuwende dynamiek in de muzieksector!

Gepubliceerd op 26/06/2017

DEMO (Duurzaamheid en Ecologie binnen de sector van de muziek en de operatoren) is een ambitieus Europees project dat gevalideerd werd door het programma Interreg V France-Flandres-Wallonie en dat de spelers binnen de hedendaagse muzieksector (salles de concert et festivals) groepeert, evenals de spelers binnen de duurzame ontwikkeling, en dit binnen een ruime grensoverschrijdende samenwerkingszone tussen Frankrijk en België.

De officiële lancering van het project in april 2016 staat voor het begin van de acties en experimenten met het oog op de integratie van duurzame ontwikkeling binnen onze locaties en evenementen, wat milieu betreft, maar ook op economische en sociaal vlak.

Europa steunt dit project en verwacht resultaten op het grote grondgebied van de 11 partners en de bevolking (van de Noordzee tot de Ardennen), aansluitend bij de operationele doelstellingen voor de opwaardering van het erfgoed en het toerisme.


BELANGRIJKSTE DOELSTELLINGEN:

 • Grensoverschrijdende synergieën creëren tussen de wereld van de cultuur en de duurzame ontwikkeling
 • De collectieve bewustwording en de dynamiek van de gedragsverandering vooropstellen = noodzaak van ecologische verantwoordelijkheid

ENGAGEMENTEN TEN OPZICHTE VAN EUROPA:

 • Het milieu beschermen en vamoriseren en het duurzaam gebruik van hulpbronnen aanmoedigen.
 • Het grensoverschrijdende erfgoed op een innovatieve en duurzame manier valoriseren en ontwikkelen.
 • Het grondgebied een nieuw merkimago geven en de aantrekkingskracht vergroten, zodat de culturele en toeristische spelers hiervan kunnen profiteren.

ZIEHIER VERSCHILLENDE ACTIES DIE GEVOERD ZULLEN WORDEN DOOR DE DEMO-PARTNERS EN DIE AANSLUITEN BIJ DE PIJLERS VAN DE DUURZAME ONTWIKKELING:

01 - DIAGNOSTE & GEMEENSCHAPPELIJKE REFERENTIE

Een gemeenschappelijke en gedeelde werkbasis, een referentiekader creëren.

02 – EXPERIMENTEN

Experimentele en innovatieve acties voeren in een grensoverschrijdende logica, als antwoord op de problemen binnen de sector.

03 – VERSPREIDING

De goede praktijken aanmoedigen, verenigen, een dynamiek in de sector brengen, meewerken aan de structurering en de ontwikkeling van de vakgebieden.

Milieu

Sociaal Economie
 • Green camping
 • LED
 • Vervoer met elektrisch voertuig
 • Sorteren en elimineren van afval
 • Biologische producten
 • Zonne-installatie
 • Samenleggen van materiaal voor de bevordering van de toegankelijkheid voor mensen met een handicap en mensen met een laag inkomen
 • Opleiding van vrijwilligers
 • Preventie gehoorrisico's en risico's van het feesten
 • Verantwoord aankoopbeleid
 • Lokale producten en eerlijke teelt
 • Samenwerking en gezamenlijk gebruik van materialen en diensten
 • Toeristisch aanbod
 • Domein chemische toiletten / vuilnisbakken
 • Werf professionele reïntegratie
 • Workshop overdracht van vakmanschap

DE PARTNERS: 4 FRANSE / 3 WAALSE / 4 VLAAMSE

3 FESTIVALS:

 • Dour Festival (samen met 3D ASBL), Dour, België
 • Le Cabaret Vert (georganiseerd door Flap), Charleville-Mézières, Frankrijk
 • Ieperfest, Ieper, België

5 CULTURELE STRUCTUREN:

 • Le Grand Mix, Tourcoing, Frankrijk
 • Les 4Ecluses, Duinkerke, Frankrijk
 • Wilde Westen (FKA De Kreun), Kortrijk, België 4AD, Diksmuide, België
 • Het centre culturel René Magritte, Lessines, België

3 STRUCTUREN DUURZAME ONTWIKKELING:

 • ExtraCité, Rijsel, Frankrijk
 • IDEA, Bergen, België
 • IMOG, Harelbeke, België
Delen